محمد زمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد زمانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش و کارشناس فنی نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش سیباموتور 1393/6 - 1395/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.00
مجلسی 1386 - 1389