سیدناصح حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدناصح حسینی

محل سکونت: کرمانشاه - جوانرود

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.16
کردستان 1388 - 1392
ریاضی و فیزیک
– دیپلم – معدل: 19.21
1385 - 1388