ابراهیم اسماعیل زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم اسماعیل زاده

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش هوشمند سازه باتیس 1392/3 - 1392/7
اپراتور دفتر مرکزی پاسخگویی به مشترکین همراه اول 1392/6 - 1392/8
طراح شبکه توزیع مشاور نیروی خراسان(منیران) 1393/12 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.86
فردوسی مشهد 1387 - 1391
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
فردوسی مشهد 1391 - 1394