علیرضا کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا کریمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد