سودابه یزدان پناه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سودابه یزدان پناه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آمار شرکت زورق 1394/6 - 1394/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار اقتصادی و اجتماعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.75
خلیج فارس بوشهر 1391 - 1393