پدرام ریاضی کرمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پدرام ریاضی کرمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفتر فنی و برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ساختمانی آرچین 1386/2 - 1388/8
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت پلاک آبی 1389/2 - 1390/6
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ساختمانی کوتن 1392/8 - 1393/6
کارشناس دفتر فنی برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت فراز عمران تدبیر 1393/6 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.00
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان 1382 - 1386