نادر عبیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نادر عبیدی

محل سکونت: خوزستان - شادگان

جنسیت: مرد