وحید حسین زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید حسین زاده

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین برق شرکت بهکارانجام 1390/2 - 1391/11
تکنسین برق شرکت هفت الماس قزوین 1391/11 - 1392/5
تکنسین برق شرکت فولادفراد 1392/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 16.01
شاهد 1387 - 1389