اعظم بهادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اعظم بهادری

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 0.00
ارومیه 1387 - 1394