صدیقه عبدالله زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صدیقه عبدالله زاده

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - سورشجان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی کانون مساجد 1392/3 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ژنتیک مولکولی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.40
سیستان و بلوچستان 1390 - 1392