مهرداد برزویی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد برزویی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور فجر توسعه 1392/1 - 1394/3