هادی قربان زاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی قربان زاد

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
همکار موسسه اصلاح و نهال و بذر 1393/7 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بیماری شناسی گیاهی نماتولوژی
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
تهران 1393 - 1397