مهری صفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهری صفری

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بررسی کننده نظام مهندسی کشاورزی 1393/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی آب
– کارشناسی – معدل: 14.85
اراک 1387 - 1391