مونا السادات فاطمی پناه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مونا السادات فاطمی پناه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 14.00
آستانه اشرفیه 1389 - 1393