علی رفیع زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رفیع زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد