محمد شهابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد شهابی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت اطلس تکرنگ اصفهان 1393/5 - 1394/2
حسابدار رنگ و تکمیل تکرنگ 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری عمومی
– کارشناسی – معدل: 14.50
پیام نور 1389 - 1393