حسن حسین زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن حسین زاده

محل سکونت: البرز - ماهدشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انباردار - اپراتور شبکه و کامپیوتر تک ستاره وطن 1386/5 -