مهدی صادقی مرشت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی صادقی مرشت

محل سکونت: تهران - ورامینسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر حسابداری-اداری شرکت مهندسی گسترش ارتباطات نوخاورمیانه 1390/3 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 13.58
آزاد 1391 - 1393