بهناز غضنفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهناز غضنفری

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیربازرگانی آراگستر سپاهان 1383/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
EMBA بازاریابی و صادرات
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.46
بین الملل داخل 1391 - 1394
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.73
اصفهان 1386 - 1389