رسول مدرسی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر QC لاوان بافت 1392/7 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهدسی صنایع بدون گرایش
– کارشناسی – معدل: 16.00
پروفسور حسابی تفرش 1390 - 1393