فواد صوفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فواد صوفی

محل سکونت: کردستان - سنندجسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ژئوتکنیک شرکت طاها 1390/11 - 1391/1
کارشناس ژئوتکنیک و منابع قرضه شرکت مهندسین مشاور آب نیرو 1392/9 - 1393/4
مسول واحد ژئوتکنیک شرکت ساختمانی اویول با مشاوره شرکت مهندسین مشاور آب نیرو 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن استخراج معدن
– کاردانی – معدل: 15.54
کردستان 1383 - 1385
مهندسی معدن استخراج معدن
– کارشناسی – معدل: 15.02
شهید باهنر کرمان 1385 - 1387
مهندسی معدن مکانیک سنگ
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.04
شهید باهنر کرمان 1388 - 1390