محمد تقی بهرام نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد تقی بهرام نیا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 0.00
تبریز 1388 - 1392
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تربیت مدرس 1392 - 1394