ساناز کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساناز کاظمی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كاربر دفتر پيشخوان دولت 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناس بالینی
– کارشناسی – معدل: 15.55
ازاد فيروزاباد 1389 - 1392