حسن نظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن نظری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
1000 عل.م گیاهیی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
گیلان 1390 - 1392