علی عبدی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی عبدی پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Access
بازرگانی

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
متصدی امور بانکی تعاونی اعتبار ایثارگران 1380/4 - 1383/7
انفورماتیک دانشگاه آزاد اسلامی 1383/7 - 1386/12
امور اداری مطمئن کوشا جنوب 1388/4 - 1390/3
مسئول خرید انرژی گستر نصیر 1309/8 - 1391/6
کارشناس فروش نانو تراشه 1393/1 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 15.78
علامه طبرسی 1391 - 1393
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.35
سازمان آب و برق 1384 - 1387