کیومرث آزمون

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیومرث آزمون

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فروش تجهیزات نفت ایدام مشاور 1382/4 - 1383/7
کنترل پروژه -کنترل کیفیت صنایع پروفیل چوب دارکوب 1383/7 - 1386/6
مدیر پروژه و مدیر اجرائی اوقاف و امور خیریه سمنان 1387/8 - 1391/1
مدیر پروژه و مدیر تولید صنایع غذایی پاک پروران پاسارگاد 1389/1 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.00
بوعلی سینا 1377 - 1382