فاطمه بخشی لارمایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه بخشی لارمایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس کیهان رایانه 1386/12 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر هوش مصنوعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.83
بوئین زهرا قزوین 1392 - 1394