سعید نظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید نظری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول اداری و فروش شرکت شیمی رازی 1389/2 - 1390/2
بازاریابی و فروش شرکت گیتی بام 1390/2 - 1391/2
سرپرست و مسئول فنی شرکت خیام سپنتا 1391/2 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 15.00
دانشگاه کاشان 1384 - 1388
مهندسی نفت حفاری و استخراج
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
علوم و تحقیقات تهران 1390 - 1393