سعید عابدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید عابدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شرکت پالایش سبز 1392/12 - 1393/6
کارشناس مهندسی نفت مهندسین مشاور بینا 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت بهره برداری از منابع نفت و گاز
– کارشناسی – معدل: 16.50
علوم و تحقیقات تهران 1389 - 1393