حسين اميني

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسين اميني

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست دفتر فنی كاريز راه سازان 1391/9 - 1394/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 16.80
ورامين/پيشوا 1382 - 1384
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.50
رودهن 1385 - 1387