نگین مهیار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نگین مهیار

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 0.00
سازه های سنگین 1390 - 1394