بهمن مصطفائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهمن مصطفائی

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دوره دانشگاه صنعتی ارومیه 1391/12 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.40
صنعتی ارومیه 1387 - 1392