نظام الدین اسفندیاری مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نظام الدین اسفندیاری مقدم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی
– کارشناسی – معدل: 14.97
پیام نور 1387 - 1391