ميكائيل نيرومند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ميكائيل نيرومند

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مرد



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظر يوسفيان 1390/5 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
طراحی شهری طراحی شهری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
أزاد كرمان 1391 - 1394