محسن حسینی روزبهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن حسینی روزبهانی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر مقیم ابنیه مهندسین مشاور کنت و همکاران 1390/2 - 1394/1
اجرایی ایستافر 1388/7 - 1390/2
اجرایی بلندپایه 1387/6 - 1388/5
اجرایی نصب نیرو 1385/3 - 1387/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 13.02
واحد شاهرود 1378 - 1381
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.47
واحد شهرقدس 1391 - 1393