محمد وزاقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد وزاقی

محل سکونت: هرمزگان - پارسیان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
استاد کار ابزار دقیق احداث . عسلویه 1393/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تابلو ساز صنعتی
– دیپلم – معدل: 16.70
1313 - 1313