مهدی یار وفا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی یار وفا

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
شبکه و سخت افزار نیروی زمینی ارتش 1392/11 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخابرات سوئیچ
– کارشناسی – معدل: 15.14
بهار 1389 - 1391
برق الکتروتکنیک
– کاردانی – معدل: 12.02
شهید چمران 1385 - 1388