پگاه چنانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پگاه چنانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
کار با اینترنت
کلونینگ مولکولی
زبان انگلیسی
مهندسی ژنتیک


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست سلولی مولکولی بیوتکنولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.33
بروجرد 1388 - 1392