مسعود جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود جعفری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نصب آسانسور شرکت تاک 1393/9 - 1394/1
نصب کولزگازی شرکت tcl 1392/1 - 1392/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق انتقال و توزیع
– کارشناسی – معدل: 14.50
پردیس 1389 - 1392
برق تاسیسات
– کاردانی – معدل: 17.50
پردیس 1386 - 1388