سینا برادران

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سینا برادران

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیومکانیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.00
آزاد تبریز 1394 - 1397