سمانه ابیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه ابیاری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول مرکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشتی درمانی 1393/8 - 1395/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
پزشکی عمومی
– دکترا و بالاتر – معدل: 15.90
گلستان 1386 - 1393