میثم چگینی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول کنترل کیفی ماشین سازی البرز 1389/6 - 1391/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه تهران 1392 - 1394