اسماعیل رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل رحیمی

محل سکونت: خوزستان - اندیمشک

جنسیت: مرد