وحید کریمی فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید کریمی فرد

محل سکونت: سمنان - شاهرود

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس اجرایی اب و خاك كشور 1391/12 - 1392/12
سرپرست و مسیول فنی شركت معدني شاهكوه 1392/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 14.66
ازاد شاهرود 1384 - 1388