رسول شیری بنمار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول شیری بنمار

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند شرکت تاکو 1392/4 - 1393/6
برنامه ریز شركت عمران سازان جنوب 1393/2 - 1393/5
برنامه ریز پروژه تعاوني كارافرينان صنعت مارون 1393/9 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.94
پیام نور 1387 - 1390
ریاضی و فیزیک
– دیپلم – معدل: 17.74
1375 - 1386