آرزو نظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: آرزو نظری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار مجتمع مرغ مادر دامغانیان 1387/1 - 1390/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.60
آزاد 1388 - 1391