مجتبی شعبانی سرخنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی شعبانی سرخنی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر توزین وكارشناس كنترل و كیفیت شركت داروسازي پورسينا 1388/9 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی كاربردی
– کارشناسی – معدل: 14.56
آزاد اسلامي واحد رشت 1382 - 1386