حسین سعادتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین سعادتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
مهارت شبکه
کار با اینترنت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان نرم افزار شرکت همفکران 1393/2 -
تکنسین پیشتازان ایده های ارتباطی روز 1392/1 - 1392/11
تکنسین پویا شبکه راد 1388/6 - 1390/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.92
غزالی 1388 - 1390