شاهو مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شاهو مرادی

محل سکونت: کردستان - سنندج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور مهندسی مشاوره حامیان 1391/2 - 1392/4
کاله برنامه ریزی 1392/2 - 1393/11
کاله سرپرست فروش 1394/11 - 1395/11
مدیر فروش ماله 1395/11 - تاکنون

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.50
سنندج 1386 - 1390