ابوالفضل پورمحمودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل پورمحمودی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - مرند

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Matlab

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور جبل بر 1392/12 - 1394/12
اپراتور جبل بر 1392/12 - 1394/12
اپراتور جبل بر 1392/12 - 1394/12
اپراتور جبل بر 1392/12 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل ابزار دقیق
– کارشناسی – معدل: 12.41
مجتمع امئزشی پِوهشی اذربایجان 1390 - 1393
برق کنترل ابزار دقیق
– کارشناسی – معدل: 12.41
مجتمع امئزشی پِوهشی اذربایجان 1390 - 1393